Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác

Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác

Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác trực thuộc Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD) - UEH được thành lập vào năm 2019. Với mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật. Chúng tôi luôn chú trọng việc mang đến những trải nghiệm thú vị trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên UEH.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn tuyển sinh

0355 445 411

Phòng ban

Chúng tôi đang chuyển hóa những ngành nghề từ “truyền thống” trở nên thông minh và bền vững hơn với sự góp sức của nền tảng kinh tế tại UEH.

Tin tức

Đối tác

IntelIntel
ABBABB
MicrosoftMicrosoft
TechFestTechFest
NTUNTU
ADBIADBI
WSUWSA
CGUCGU
CMUCMU
KSUKSU
KWUKWU
MCUTMCUT
NKUSTNKUST
NPTECHNPTECH
NSYUNSYU
NUUNUU
PhanaPhana
SiemensSiemens
SITSIT
SMCSMC
UKIAJUKIAJ
VinAiVinAi
MDMD
SZTUSZTU
RMUTLRMUTL