Ngành Công nghệ Logistics

Chuẩn đầu ra

Hệ đào tạo: Đại học chính quy (kỹ sư)
Chương trình: Chuẩn – Bán phần

1. Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Đào tạo kỹ sư trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ logistics đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường việc làm trong thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Kỹ sư nắm được kiến thức nền tảng về công nghệ và kỹ thuật cũng như nền tảng rộng lớn của lĩnh vực công nghệ logistics.
 • Kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về các công nghệ tiên tiến ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật logistics.

2. Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Kỹ sư có năng lực quản lý, vận hành và phát triển các hệ thống logistics, năng lực khởi sự kinh doanh. Kỹ sư có các kỹ năng giải quyết vấn đề để nâng cao năng suất của một doanh nghiệp logistics.
 • Kỹ sư có khả năng tiến hành phát triển sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ thiết kế đến thị trường, đặc biệt chú trọng đến khía cạnh con người trong việc tạo ý tưởng, logistics, quản lý chất lượng và an toàn.
 • Kỹ sư có năng lực sử dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành (cross-sector) trong kinh doanh.

3. Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Có năng lực làm việc theo nhóm như một thành viên cũng như lãnh đạo kỹ thuật, đàm phán, giải quyết xung đột và lãnh đạo để thể hiện ý tưởng và quan điểm khi liên hệ, hợp tác và dẫn dắt những người khác để đạt được kết quả mong muốn.
 • Kỹ sư có ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, cộng đồng, ý thức phục vụ đất nước, đạo đức nghề nghiệp, và sự trung thực.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500. 
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất. 
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.