Ngành Điều khiển thông minh & Tự động hóa

Thông tin tuyển sinh

Tên chương trình: Điều khiển thông minh và Tự động hóa

Hệ đào tạo: Đại học chính quy (kỹ sư)

Chương trình: Chuẩn

Mã đăng ký xét tuyển: 7480107_02

Tổ hợp xét tuyển:
Quá trình học tập theo tổ hợp môn:

  • A00
  • A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3
  • D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2
  • D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2

Theo kết quả thi THPT:

  • A00, A01, D01, D07

Chỉ tiêu tuyển sinh 2024 (dự kiến): 70

Đối tượng người học: Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh