Ngành Công nghệ Logistics

Cơ hội việc làm

Kỹ sư tốt nghiệp từ chuyên ngành này có khả năng làm việc tại:

  • Các công ty, tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ logistics; vận tải; bán lẻ; thương mại điện tử; điều phối sản xuất; quản lý sản xuất…
  • Các công ty sản xuất, thương mại và dịch vụ, bệnh viên… với vai trò kỹ sư quản lý, vận hành, điều hành, giám sát, kiểm soát hiệu quả hoạt động của hệ thống Logistics và chuỗi cung ứng;
  • Kỹ sư phát triển được các giải pháp tối ưu hoá trong Logistics và chuỗi cung ứng; 
  • Làm trợ lý cho lãnh đạo đơn vị; hoặc lập công ty khởi nghiệp.