Ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo

Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc ở các vị trí sau:

  • Quản lý sản xuất, kỹ sư R&D, Kỹ sư QA trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất hệ thống tự động/robot
  • Kỹ sư lập trình robot trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia có sử dụng các hệ thống máy móc tự động và thông minh
  • Quản lý sản xuất, kỹ sư thiết kế, Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư phát triển sản phẩm trong Nhà máy/Công ty có hệ thống tự động.
  • Nhà sáng lập công ty khởi nghiệp công nghệ cao. 
  • Quản lý/điều phối viên các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và công nghệ cao.
  • Quản lý/điều phối viên các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và công nghệ cao.