Giáo trình Cơ kỹ thuật 2

Giáo trình Cơ kỹ thuật 2

Địa chỉ mua sách trực tiếp: – Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác – Phòng 1105, Tòa…

Giáo trình Kỹ thuật robot – Nâng cao

Giáo trình Kỹ thuật robot – Nâng cao

Giới thiệu: Giáo trình Kỹ thuật Robot được biên soạn cho các đối tượng sinh viên trình độ đại…

Giáo trình Kỹ thuật robot – Cơ bản

Giáo trình Kỹ thuật robot – Cơ bản

Giới thiệu: Giáo trình Kỹ thuật Robot được biên soạn cho các đối tượng sinh viên trình độ đại…

Giáo trình Hệ thống tự động

Giáo trình Hệ thống tự động

Giới thiệu: Xu hướng hiện nay của các nhà máy thông minh và doanh nghiệp trong cuộc cách mạng…

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Giới thiệu: Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của Trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam đã làm…

Đừng bao giờ đi ăn một mình

Đừng bao giờ đi ăn một mình

Giới thiệu: Giao tiếp hiệu quả là một kỹ năng vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện đại.…

Đắc nhân tâm

Đắc nhân tâm

Giới thiệu: Đắc Nhân Tâm không chỉ đơn thuần là nghệ thuật thu phục lòng người, mà còn là…

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giới thiệu Nội dung giáo trình gồm 6 chương: Chương 1: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu…

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

Giới thiệu: Giáo trình do GS.TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên, cùng tập thể tác giả là những…

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giới thiệu: Ngoài chương nhập môn, trình bày về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương…

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Giới thiệu: Dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo,…

Giáo trình Tâm lý học đại cương

Giáo trình Tâm lý học đại cương

Giới thiệu: Tâm lý học ngày nay đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội.…