Ngành Điều khiển thông minh & Tự động hóa

Chuẩn đầu ra

Hệ đào tạo: Đại học chính quy (kỹ sư)
Chương trình: Chuẩn

1. Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Có hiểu biết về chính trị, pháp luật, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ cho việc giải thích, phân tích và xử lý những vấn đề trong công việc..
 • Khả năng áp dụng kiến thức và công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng rãi phù hợp với ngành học.
 • Có khả năng thiết kế các hệ thống, thành phần hoặc quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng rãi phù hợp với lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo.

2. Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rộng rãi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau và bằng nhiều hình thức khác nhau; và khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.
 • Khả năng tiến hành các bài kiểm tra, phép đo và thí nghiệm tiêu chuẩn, đồng thời phân tích và giải thích kết quả để cải thiện quy trình hiệu quả bằng sự đổi mới, sáng tạo và tư duy phản biện.

3. Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Có năng lực làm việc theo nhóm như một thành viên cũng như lãnh đạo kỹ thuật, đàm phán, giải quyết xung đột và lãnh đạo để thể hiện ý tưởng và quan điểm khi liên hệ, hợp tác và dẫn dắt những người khác để đạt được kết quả mong muốn.
 • Có khả năng học tập và làm việc tự chủ, độc lập và có đạo đức, hướng đến mục tiêu học tập suốt đời với sự tự tin và kiên trì.
 • Thấu hiểu môi trường đa văn hóa và tôn trọng sự khác biệt.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500. 
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất. 
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.