Ngành Điều khiển thông minh & Tự động hóa

Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc ở các vị trí sau:

  • Kỹ sư vận hành và bảo trì trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất hệ thống tự động/robot
  • Chuyên gia hệ thống phân tích nhu cầu về hệ thống điện, tự động hóa của các công ty, nhà máy, tập đoàn đa quốc gia có sử dụng các hệ thống máy móc tự động và thông minh
  • Quản lý sản xuất, kỹ sư thiết kế, kỹ sư sản xuất, kỹ sư phát triển sản phẩm trong nhà máy, công ty có hệ thống tự động.
  • Quản lý dự án, thiết kế các hệ thống tự động và tham gia thi công các dự án về điều khiển tự động, thiết kế các hệ thống tự động hóa
  • Lập trình ứng dụng: các chương trình điều khiển cho hệ vi xử lý, PLC, CNC, các bộ điều khiển về lập trình
  • Chuyên gia tư vấn cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực tự động, tham gia các chương trình huấn luyện nhân viên
  • Giảng dạy tại các trường, Viện nghiên cứu có đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa