Giáo trình Tâm lý học đại cương

Giới thiệu:

Tâm lý học ngày nay đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Nhu cầu hiểu biết về tâm trí và hành vi con người ngày càng tăng cao, dẫn đến việc kiến thức tâm lý được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại các trường đại học, tâm lý học được giảng dạy trong nhiều nhóm ngành, nghề khác nhau, từ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, y học, giáo dục, cho đến kinh tế, kỹ thuật. Môn Tâm lý học đại cương là môn học chung nhất, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhận dạng khoa học tâm lý. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp thu các kiến thức chuyên sâu về tâm lý học sau này.

Share