Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác đến thăm và làm việc với Trường Hệ thống Cơ khí Thông minh – Đại học Okayama

Nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác với các trường đại học trong khu vực và quốc tế, ngày 18 tháng 01 năm 2024 vừa qua, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác đã có buổi đến thăm và làm việc với Trường Hệ thống Cơ khí Thông minh – Đại học Okayama.

Tại buổi gặp mặt, đại diện hai đơn vị đã có thời gian làm việc và trao đổi cùng hướng về các hợp tác trong chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên trong học tập và nghiên cứu, với mong muốn tăng cường hợp tác trong cả giáo dục và nghiên cứu học thuật, học bổng, trao đổi sinh viên/giảng viên, giảng dạy, hội thảo, tài liệu nghiên cứu trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đồng thời, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác cũng đã có cơ hội được tham quan khuôn viên trường và không gian làm việc của giảng viên và sinh viên Đại học Okayama.

-Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác-

Share

Bài viết khác