01-04 Thăm quan Công ty Cổ phần Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo – VinAI

Thăm quan Công ty Cổ phần Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo – VinAI

Ngày 01 tháng 04 năm 2024, 25 sinh viên Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) đã…