08-02 Công nghệ Logistics: Chìa khóa thúc đẩy hiệu quả và cơ hội nghề nghiệp

Công nghệ Logistics: Chìa khóa thúc đẩy hiệu quả và cơ hội nghề nghiệp

Theo số liệu thống kê, việc ứng dụng công nghệ số trong doanh nghiệp logistics còn nhiều hạn chế,…