08-03 Tiếp đón đoàn công tác Viện Công Nghệ Shibaura (SIT), Nhật Bản

Tiếp đón đoàn công tác Viện Công Nghệ Shibaura (SIT), Nhật Bản

Vào ngày 08 tháng 03 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) - Đại học…

21-02 Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác tăng cường hợp tác quốc tế với Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản

Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác tăng cường hợp tác quốc tế với Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản

Sáng ngày 21 tháng 02 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) - Đại học…