11-07 Những diễn giả chính có mặt tại Hội thảo Khoa học Quốc tế “Resilience by Technology and Design”

Những diễn giả chính có mặt tại Hội thảo Khoa học Quốc tế “Resilience by Technology and Design”

Hội thảo Khoa học Quốc tế "Resilience by Technology and Design" lần 2 (RTD 2024) là một sự kiện…