29-04 Chương trình tham quan Nhà máy Ajinomoto Long Thành, Đồng Nai của Viện Công nghệ thông minh và Tương tác, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD – 3ITech)

Chương trình tham quan Nhà máy Ajinomoto Long Thành, Đồng Nai của Viện Công nghệ thông minh và Tương tác, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD – 3ITech)

Ngày 25/04/2024, các sinh viên Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH…

08-03 Tiếp đón đoàn công tác Viện Công Nghệ Shibaura (SIT), Nhật Bản

Tiếp đón đoàn công tác Viện Công Nghệ Shibaura (SIT), Nhật Bản

Vào ngày 08 tháng 03 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) - Đại học…

07-03 Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác đón tiếp đoàn công tác Đại học Chiang Mai đến thăm và làm việc

Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác đón tiếp đoàn công tác Đại học Chiang Mai đến thăm và làm việc

Ngày 07 tháng 03 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) - Đại học Kinh…

05-03 Gặp mặt và làm việc với Đại học Công nghệ Rajamangala Lanna, Thái Lan

Gặp mặt và làm việc với Đại học Công nghệ Rajamangala Lanna, Thái Lan

Sáng ngày 02 tháng 03 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) - Đại học…

29-02 Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác làm việc với Đại học Chiang Mai (Chiang Mai University), Thái Lan

Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác làm việc với Đại học Chiang Mai (Chiang Mai University), Thái Lan

Ngày 29 tháng 02 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) đã có buổi làm…

21-02 Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác tăng cường hợp tác quốc tế với Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản

Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác tăng cường hợp tác quốc tế với Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản

Sáng ngày 21 tháng 02 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) - Đại học…

02-02 Đến thăm và làm việc với phòng thí nghiệm của GS. Hiroshi Ishiguro – Đại học Osaka

Đến thăm và làm việc với phòng thí nghiệm của GS. Hiroshi Ishiguro – Đại học Osaka

Trong chuyến công tác từ ngày 14 đến 20 tháng 1 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và…