11-07 Những diễn giả chính có mặt tại Hội thảo Khoa học Quốc tế “Resilience by Technology and Design”

Những diễn giả chính có mặt tại Hội thảo Khoa học Quốc tế “Resilience by Technology and Design”

Hội thảo Khoa học Quốc tế "Resilience by Technology and Design" lần 2 (RTD 2024) là một sự kiện…

09-07 Hội thảo Khoa học Quốc tế RTD 2024 hướng đến giải pháp cho một tương lai bền vững

Hội thảo Khoa học Quốc tế RTD 2024 hướng đến giải pháp cho một tương lai bền vững

Tiếp nối thành công của Hội thảo Khoa học Quốc tế “Resilience by Technology and Design” lần thứ nhất…