19-02 26 sinh viên 3I bắt đầu chương trình trao đổi tại Đại học Quốc gia Liên hợp Đài Loan

26 sinh viên 3I bắt đầu chương trình trao đổi tại Đại học Quốc gia Liên hợp Đài Loan

Vào ngày 19 tháng 2 năm 2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác - Đại học Kinh…

05-02 Các sinh viên tham gia học kỳ quốc tế tại Đại học Quốc lập liên hợp Đài Loan – National United University (NUU) Taiwan

Các sinh viên tham gia học kỳ quốc tế tại Đại học Quốc lập liên hợp Đài Loan – National United University (NUU) Taiwan

Vào ngày 19 tháng 02 tới đây, 26 sinh viên của Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác…