21-05 Sinh viên Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác tham quan Nhà máy Heineken tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Sinh viên Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác tham quan Nhà máy Heineken tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2024 - Trong khuôn khổ chương trình tiếp cận doanh nghiệp, sinh…

01-04 Thăm quan Công ty Cổ phần Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo – VinAI

Thăm quan Công ty Cổ phần Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo – VinAI

Ngày 01 tháng 04 năm 2024, 25 sinh viên Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác (3I) đã…