04-03 Triển lãm Robotics tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp

Triển lãm Robotics tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp

Sáng ngày 03/03/2024, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác đã thu hút sự chú ý của đông…