Viện 3I là gì?

Viện 3I (tên khác là 3ITech hay 3I) tên đầy đủ là Viện Công nghệ thông minh và Tương tác – Institute of Intelligent and Interactive Technologies trực thuộc Trường Công nghệ và Thiết kế – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Share