Trường CTD UEH là gì?

Trường CTD UEH tên đầy đủ là Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (UEH College Of Technology and Design – UEH CTD) trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Share