Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH làm nghề gì?

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH có năng lực đảm nhận các vị trí:

– Kỹ sư M&E, Kỹ sư vận hành và bảo trì, Kỹ sư thiết kế, Kỹ sư lập trình điều khiển, Kỹ sư điều khiển tự động tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực.
– Chuyên gia hệ thống, Chuyên gia tư vấn, Kỹ sư hệ thống tại các công ty nhà máy trong mọi lĩnh vực có ứng dụng số hóa trong công tác quản lý.
– Nhà sáng lập công ty khởi nghiệp công nghệ cao.
– Quản lý/ điều phối các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và công nghệ cao.

Share