Sinh viên Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế và giải quyết các vấn đề công nghiệp trong quá trình học hay không?

Ngay từ năm nhất thì sinh viên Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH đã được khuyến khích đăng ký tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước về ý tưởng khởi nghiệp, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc… dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ từ các giảng viên trong Viện Công nghệ thông minh và tương tác. Do đó, sinh viên sẽ có rất nhiều cơ hội được cọ sát, ứng dụng lý thuyết đã được học và mở rộng hiểu biết đối với lĩnh vực này. Qua đó sinh viên Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH có cơ hội tiếp xúc và làm việc với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Share