Nếu sinh viên có định hướng là công nghệ thông tin, thì học Chương trình Công nghệ Logistics UEH có thể phát huy được mảng công nghệ thông tin hay không?

Trong Chương trình Công nghệ Logistics UEH có các học phần sau về lĩnh vực CNTT và ứng dụng CNTT trong Logistics như:

  • Khoa học máy tính 1,
  • Hệ thống thông tin quản lý,
  • Trí tuệ nhân tạo,
  • Dữ liệu lớn và ứng dụng,
  • Phân tích dữ liệu,
  • ERP trong quản trị mua hàng và phân phối,
  • ERP trong quản trị sản xuất.

Vì vậy, dù Chương trình Công nghệ Logistics UEH không phải chương trình đào tạo chuyên về CNTT nhưng sinh viên vẫn có khả năng phát huy thế mạnh của mình.

Share