Mối liên hệ giữa Trường Công nghệ & Thiết kế và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh?

Trường Công nghệ & Thiết kế – CTD UEH là một trong bốn trường thuộc hệ thống Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (tên cũ Trường Đại học Kinh tế TPHCM), nằm trong mục tiêu đa ngành nghề của UEH – mô hình trường nằm trong Đại học.

Share