Chương trình Công nghệ Logistics UEH và Chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng UEH có gì khác biệt?

Chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng UEH chủ yếu dạy các kiến thức về kinh tế, quản lý.
Chương trình Công nghệ Logistics UEH ứng dạy thiên về khía cạnh kỹ thuật, công nghệ. Ngoài ra sinh viên vẫn được dạy các kiến thức về kinh tế, quản lý để khi tốt nghiệp có thể tham gia vào thị trường lao động ở nhiều mảng, nhiều lĩnh vực đặc biệt là Quản trị công nghệ trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.
Share