Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH xét tuyển các tổ hợp:
Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4):
– A00
– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3
– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2
– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6):
– A00, A01, D01, D07

Share