Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH sử dụng phương pháp giảng dạy nào để tăng cường sự tương tác và thực hành của sinh viên?

Phương châm của Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH là sử dụng phương pháp Học Tập Dựa Trên Dự Án (Project-Based Learning – PjBL).

Sinh viên tham gia vào các dự án thực tế, trong đó các bạn phải áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể. Ngoài các giờ học trên lớp các bạn có thể tham gia vào các nhóm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm để phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, các dự án nghiên cứu mà giảng viên đang thực hiện. Phương pháp này giúp sinh viên trải nghiệm quy trình làm việc trong ngành công nghiệp và phát triển kỹ năng thực hành và làm việc nhóm.

Share