Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH học phí bao nhiêu?

Chương trình Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Mức học phí tiếng Việt của chương trình Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần.

* Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Share