Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH có những nguồn lực hỗ trợ nào cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, bao gồm cả tư vấn nghề nghiệp và mạng lưới cựu sinh viên?

Chương trình Điều khiển thông minh và Tự động hóa UEH cung cấp cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu và thực tập với các doanh nghiệp địa phương và quốc tế. Qua đó sẽ nâng cao cơ hội được làm việc ngay sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp đã hợp tác với Viện. Ngoài ra, Viện Công nghệ thông minh và tương tác có các chương trình học ngoại khóa như hội thảo chuyên đề, thực hành trên trường, thực tập mùa hè kết hợp với các trường nước ngoài như Thái Lan, Đài Loan. Sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với các nền giáo dục khác nhau và có thể xin học bổng để tiếp tục con đường học tập sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Viện cũng sẽ phát triển các chương trình song bằng, chương trình liên kết để giúp các bạn có thể nhận được bằng cấp từ cả UEH và trường đối tác. Điều này sẽ giúp tăng cơ hội được nhận vào làm việc ở các công ty, tập đoàn nước ngoài của sinh viên trong tương lai.

Share